top of page

Mix (hip hop latino standard) za šolarje

  • 1 hour
  • 35 evrov
  • Cesta Borcev

Service Description

Otroke in mladino vodim skozi ples in glasbo s pomočjo različnih koreografij na popularno glasbo. Z osvojitvijo določenega koordinativnega zaporedja korakov in telesnih gibov se jim povečuje njihova samozavest ter izoblikuje fizična in psihična samopodoba.


Contact Details

  • Cesta Borcev 1, Koper - Capodistria, Slovenia

    +38631459817

    plesnispekter@gmail.com


bottom of page